Celostni terapevtski pristop

☀hipnoza, samohipnoza, PEAT in DP4, kvantna transmisija, rebirthing, meditacije, astrologija in tarot, delavnice in seminarji, online terapije preko Skypa ☀ Rebirthing-dih življenja-nedelja 5.5.2024 ☀

Regresija - Memento

Regresija pomeni vračanje nazaj in je primerna za reševanje težav zaradi vzrokov iz preteklosti. V tem stanju vidimo širše okoliščine dogodkov in ljudi, ki nas bremenijo, in včasih tudi sporočilo, nauk, kaj bi se morali iz tega naučiti. V regresiji dobljene informacije nam lahko pomagajo odpraviti ali znatno ublažiti njihove posledice.

V stanju globoke fizične in mentalne sprostitve širše zaznavamo in vidimo svoje napake, spoznavamo zakaj nam nekatere stvari ne uspevajo in kaj je za nas v življenju še pomembno, pa se tega ne zavedamo.

regresija memento

Čeprav so nekateri ljudje samo preprosto radovedni glede raziskovanja svojih preteklih življenj, je s terapevtskega stališča osnovni namen dostopa do naših preteklih izkušenj in dogodkov, da si pomagamo in spoznamo naše pretekle odločitve in dogodke, ki nas lahko ovirajo na naši življenjski poti, da bi resnično polno zaživeli v sedanjosti.

Regresija se dogajaja v polnem zavestnem stanju in ob podpori in vodstvu terapevta. Vse dogajanje v regresiji, vsi dogodki ostanejo v spominu.

Regresijo se izvaja s natančno elektronsko napravo (emocionalno-čustveni meter), ki nas usmeri na bistvene elemente, ki so prisotni pri samem delu in ozaveščanju posameznih vsebin v naši zavesti.


regresija-meter-memento

Regresija s pomočjo posebne naprave ( ki jo držimo v rokah) je nadgradnja klasične regresije na izjemno učinkovit način.

S terapevtskega vidika niti ni pomembno ali je pretekla izkušnja »resnična« ali »namišljena«. Če resnično menimo, da obstaja nekaj v našem življenju, kar se je dogodilo včeraj ali pred 30 let ali morebiti še dlje in je ta dogodek za nas moteč, ali nekako čutimo v sebi, da se nam določene neprijetne stvari ponavljajo in ponavljajo v življenju, pa nimamo nobene razlage za to, je namen, da se odločimo za regresijo lahko zelo primeren.

Resnična vrednost in razumevanje posameznikove pretekle izkušnje je priložnost za učenje in rast. Ko je to razumljeno in posamezna lekcija naučena ni več nobene potrebe po ponovnem doživljanju posamezne izkušnje. Dokler ni posamezna naloga popolnoma razumljena in naučena, se sama izkušnja lahko ponovijo v različnih oblikah.

Danes obstaja mnogo različnih vrst regresij v pretekla življenja. Nekatere izmed njih dajejo odlične rezultate, obstajajo pa tudi take, katerih osnove je vodena imaginacija, pri katerih klient vidi to, kar želi videti in te situacije/slike so ponavadi produkt človekove domišljije in nekih vnaprejšnjih predstav.

MEMENTO je izjemen sistem, ki ga je ustvaril Živorad Mihajlović Slavinski in predstavlja resnični preboj, saj je poudarek na osvoboditvi blokirane psihične energije in izkušenj iz preteklih življenj, ki vplivajo na sedanje življenje in ozaveščajo zadnjo odločitev, ki je bila prisotna v enem od preteklih življenj.

Ta zadnja odločitev lahko močno vpliva na sedanje življenje. Ljudje so pod vplivom energij iz preteklih življenj katere uporabljajo, da bi opravičili svoje mišljenje in obnašanje v situacijah v katerih so soočeni v tem življenju. Na nek način s svojimi preteklimi dejanji sami prikličejo njihovo pojavljanje.

Ko oseba pravilno razume karmično ravnotežje se osvobodi vloge žrtve ali nekoga, ki je predhodno to izražal. To je lahko pomemben člen v pomembnih medčloveških odnosih v tem življenju. Drug pomemben element je, da mi na ta način odstranjujemo blokade, ki preprečujejo izražanje nekega talenta, oziroma sposobnosti v tem življenju. To je na nek način ponovna prebuditev sposobnosti, ki jih je oseba nekoč že imela.

Memento je ena od oblik regresije, vendar pa ima nekaj pomembnih prednosti pred ostalimi:

- Uporablja poseben elektronski inštrument, ki se imenuje "Emocio Meter", ki deluje na principu spremembe upornosti kože. Z odčitavanjem vrednosti na skali terapevt lahko razloči kdaj gre za fantazijo in kdaj za resnične uvide.

-Druga prednost je v temu, da lahko s to metodo spremenimo (izničimo) porazne odločitve, ki jih sprejemamo med življenji ali tik pred njegovim koncem, ki so zunaj časa in prostora in so povezani z določenimi travmatičnimi dogodki. Te porazne odločitve negativno vplivajo na sedanje in prihodnja življenja (blokirajo naše sposobnosti in talente, ki smo jih nekoč že izražali).

-Memento sprosti mentalni in čustveni naboj pretekle inkarnacije, z vseh pomembnih dogodkov, ki so bili prisotni v določeni inkarnaciji.

-Z duhovnega zornega kota Memento osvobodi dele nas, ki so ujeti nekje v preteklosti, jih ponovno integrira s celotnim našim bitjem. Na ta način je posameznik trdneje zasidran v sedanjem trenutku, tukaj in sedaj in je bolj zavesten svojih resničnih potreb in ciljev.

MEMENTO omogoča učinkovito integracijo naših preteklih življenj in s tem dvig kvalitete naših življenj in spoznanj.