Celostni terapevtski pristop

☀hipnoza, samohipnoza, PEAT in DP4, kvantna transmisija, rebirthing, meditacije, astrologija in tarot, delavnice in seminarji, online terapije preko Skypa ☀ Rebirthing-dih življenja-nedelja 3.3.2024 ☀

Strahovi in fobije

Strahovi in fobije nam preprečujejo dostop do naših potencialov in notranjega miru. Z njihovo prisotnostjo stojimo na mestu, kjer nismo več mi gospodar.

Obstaja mnogo različnih strahov, ki so lahko vezane na posamezen objekt, okoliščine ali na različna stanja. Za človeka so najmočnejši napadi panike in različne fobije. Beseda »fobija« izhaja iz grške besede »fobos«, ki pomeni bežanje, paniko in strah.

Strahovi in fobije

Kadar se strah veže na objekt, ki sam po sebi ne predstavlja nevarnost samo, oziroma za katerega posameznik ve, da omenjeni objekt sicer ni izvor strahu, kljub temu pa je posameznika strah, govorimo, da gre za fobijo. Kljub temu, da posameznik doživlja strah za iracionalen, se izogiba specifične situacije, ki bi ga lahko pripeljala v pretiran strah in ponovno podoživljanje neprijetnih situacij in občutkov.

Fobije so del naše družbe in z njimi se spopada več žensk kot moških.

Vsem fobijam je skupno, da se razvijejo postopoma in zelo vplivajo na sposobnost posameznikovega delovanja, na kontakt z ljudmi okoli njih in zmanjšujejo življenjsko radost. Posameznik, ki ga fobija zelo ovira, je zaradi okoliščin mnogokrat nesamozavesten, brezvoljen, sumničav do okolice in preveč zaprt vase. Ne more se popolnoma uresničiti kot človeško bitje. Seveda, ko se spregovori o fobiji.

Zakaj in kako se v človeku razvije fobija ?

Fobija je le maska, ki prikriva globlje nezavedne konflikte, ki jih nosimo v sebi. Je le rezultat, reakcija, ki nastane zaradi strahov in nerešenih problemov v naši preteklosti. Lahko bi rekli, da so fobije posledice kompleksov, ki jih imamo.

Vsi negativni dogodki in doživetja v naši preteklosti, ki smo jih potisnili pod preprogo v podzavestni del in niso predelani, se mnogokrat v nas kasneje pojavijo kot fobije, za katere niti sami »ne vemo«, od kod in zakaj nastanejo.

Obstaja veliko različnih vrst fobij, naj naštejemo le nekaj najpogostejših: strah pred vodo, strah pred letenjem, strah pred višino, strah pred zaprtimi prostori, strah pred pajki, strah pred psi, strah pred kačami, strah pred pajki, pogoste so tudi socialne fobije...

Strah je naravna in zdrava emocija, seveda v normalnih okvirih. To je naravni del našega mehanizma obstanka. Razlika med strahom in fobijo je v velikosti neprijetnosti in jeze, ki ga nam ta pojav v nas prebudi. Lahko bi rekli, da je fobija nekontroliran strah pred strahom.

Fobija je pretiran in ponavadi nepojasnjen in nelogičen strah od posebnega objekta, vrste objekta ali okoliščine. Pri fobijah je strah, ki se pojavlja pretiran, nelogičen in nesorazmeren, kljub temu pa ga oseba, ki posamezno fobijo doživlja ne more odstraniti. Pri fobijah ne pomaga nobeno prepričevanje, to pa je ponavadi način na kateri večina oseb želi pomagati "fobični" osebi. Oseba, ki fobično situacijo doživlja ponavadi ve, da njen/njegov strah nima prave osnove in se mu zdi lahko celo smešen, kljub temu pa mu to vedenje ne pomaga, da ne doživlja te svoje težave.

Iz prakse lahko povem, da se nekateri "rešijo" fobije v enem srečanju, pri drugih je potrebno nekoliko več dela. Učinkovitost v takem delu je predvsem v njegovem pristopu, ki leži v poznavanju energetske strukture same fobije. Vsaka fobija je sestavljena iz 4 elementov (psihična slika, čustva, telesne senzacije in misli, oziroma njihove kombinacije).

Pri delu kombiniram znanje iz večih učinkovitih metod ( hipnoza, energetska psihologija, alternativna psihoterapija, PEAT, DP4).

S takim pristopom se energetski naboj, ki ga ustvarja posamezna fobija zelo hitro sprazni in fobija hitro "odide". Pomembno je, da se "neprijetnost" občuti in nato z določenimi postopki "odstranimo" vse komponente, ki nas pri tej neprijetnosti bremenijo.