Celostni terapevtski pristop

☀hipnoza, samohipnoza, PEAT in DP4, kvantna transmisija, rebirthing, meditacije, astrologija in tarot, delavnice in seminarji, online terapije preko Skypa ☀ Rebirthing-dih življenja-nedelja 3.3.2024 ☀

Transcendent ali duhovna alkemija

Transcendent ali Duhovna Alkemija je sistem, ki ga je ustvaril Živorad Mihajlović Slavinski in v katerem je uporabljeno znanje iz PEATA (metoda DP-4) in ostalih metod spiritualne tehnologije in različnih drugih znanj, ki jih je Živorad Mihajlović Slavinski opisal v knjigi "Vrnitev Enosti". Sistemi Spiritualne Tehnologije imajo veliko podobnosti z računalniško tehnologijo in informatiko- vsakodnevno postajajo vse hitrejši in učinkovitejši. Transcendent je učinkovita nagradnja mnogih različnih pristopov in metod, ki dajejo v praksi odlične rezultate.

Leta 2012 je bila v založbi "Primus" izdana in prevedena knjiga "Transcendent" v slovenščino ( prevod srbske izdaje iz leta 2010).

transcendent

Osnova sistema Transcendent je zasnovana na hipotezi, da živimo v svetu, ki je sestavljen iz več simultanih dimenzij, oziroma paralelnih realnosti, o katerem govorijo avantgardni kvantni fiziki. Metode Trancendenta manipulirajo s percepcijo/zaznavanjem časa in prostora in nam omogočajo, da učinkovito presegamo/odpravljamo svoje probleme, ovire, težave in vse bolj postajamo celoviti, integrirani in svobodnejši. Ko nekaj takega ne doživite, je skorajda nemogoče verjeti, da so tolika enostavnost, učinkovitost in hitrost sploh mogoče v odpravljanju dolgotrajnih problemov, travm in kreiranju nove in boljše realnosti.

Med seminarjem TRANSCENDENTA se boste naučili kako hitro in učinkovite spremenite slabe izkušnje in probleme v željeno, pozitivno realnost, v neverjetno kratkem času. Na ta način spremenite scenarij vašega življenja v niz srečnih izkušenj.

Ob udeležbi na seminarju boste spoznali resničnost besed Carla Gustava Junga : " Simbol je psihološki stroj, ki transformira energijo." Naučili se boste kako hitro in učinkovito uporabite simbole za alkemijsko transformacijo svojih problemov v pozitivna stanja in lahko boste ustvarili svoj scenarij življenja, v katerem ste vi režiser, scenarist in glavni igralec.

Na seminarju Transcendenta se boste naučili veliko različnih novih pristopov in metod, ki jih lahko uporabljate na sebi kot samopomoč ali pri pomoči drugim ljudem na učinkovit, hiter in preprost način.

Transcendent sistem je sestavljen iz treh delov:

Tehnike, ki ji vsebuje sistem Transcendent:

Alkemija je ena od najstarejših duhovnih disciplin. Alkemistov namen je, da prodre v najglobje skrivnosti narave in bivanja in da s svojo identifikacijo z vzvišenimi ideali realizira sposobnost, da v kratkem časovnem obdobju realizira to za kar je v naravi potrebno mnogo, mnogo let. V alkemijskem procesu alkemist oponaša samega Boga. V spiritualni alkemiji je eliksir razvito zavedanje človeka, katero mu omogoča znanje o moči posameznega izbranega simbola

V zgodovini so se simboli uporabljali za različne namene. Največkrat so se uporabljali kot portali (hologrami) za vstop v različna stanja zavesti.

Carl Gustav Jung nam je dal definicijo simbola, ki se glasi takole: "Simbol je psihološki stroj, ki transformira energijo".

V Spiritualni alkemiji bomo videli kako se ta njegova definicija "zgodi" na neverjetno hiter način. Ko v neko našo izkušnjo vnesemo izbrani simbol, ki ima za posameznika določeno čustveno in duhovno vrednost se zgodi izjemno hitra transformacija grobih problematičnih vsebin v rešitev in občutenje svobode in vzvišenosti.

Simboli so močni inštrumenti v ustvarjanju in ohranjanju našega subjektivnega sveta. Naši predniki so poznali moč simbolov in so jih uporabljali za določene rituale, za zaščito, za plodnost...Simboli so obstajali v vseh društvih, vseh časih in spremljajo človeško civilizacijo od najzgodnejših slik s kateremi so jamski ljudje poslikavali zidove v jamah. V vsakodnevnem življenju se srečujemo z veliko simboli. Če se tega zavedamo ali ne imajo vpliv na nas. Simboli vzbudijo določene reakcije v ljudeh ne glede na nacionalno ali versko pripadnost. Oni so univerzalni jezik, ki ga razume človeško nezavedno in ga uporablja ne glede na to kje na zemlji živi. Simbol prenaša pomen, misel, čustvo in energijo, on je nosilec in istočasno transformator.

Da bi človek imel željene rezultate pri koriščenju simbola kot filozofskega stroja, ki transformira energiijo, mora izbrati tak simbol, ki nanj deluje in v njemu prebudi določeno pozitivno reakcijo. V Spiritualni alkemiji mi uporabljamo dve vrste simbolov: simbol, ki imajo individualno vrednost za posameznika in arhetipske simbole, ki imajo univerzalno vrednost. Za uspeh pri delu s simboli je potrebno, da simbol v človeku prebudi močno čustveno reakcijo. Ko delamo s simboli je potrebno, da se čimbolj odprete. Z domišljijo in intuicijo na osnovi svojih notranjih hotenj se približujemo našemo resničnemu bitju.

V Spiritualni alkemiji uporabljamo simbole kot elemente transformacije (ET). Najenostavnejša razlaga Elementa Transformacije je naslednja: ET je spiritualni simbol v katerega je vključena pozitivna čustvena energija, ki ima sposobnost in moč, da zamenja neko našo preteklo izkušnjo, ko se vstavi v to izkušnjo. Simboli so največkrat vizualni, včasih so lahko tudi zvočni ali na osnovi okusa in vonja, oziroma kombinacije le teh. Vsi različni simboli imajo moč, da delujejo na našo zavest, vseeno pa imajo največjo moč, ko delujejo kot vizualni simboli--"Ena slika velja več kot 10.000 besed"--pravi kitajski rek.

Kako poteka Spiritualna Alkemija? Ko se film neke naše izkušnje ustavi in zamrzne (snapshot-zamrznjena slika) v nepremične, statične slike, takrat se začnemo zavedati, da med njimi obstaja prazen prostor, praznina. Če v to praznino med dvema počasnima posnetkoma vstavimo simbol, bo le ta popolno spremenil in preobrazil predhodno izkušnjo. V praznino lahko vstavimo katerikoli ET (element transformacije) ali simbol, ki v nas prebuja pozitivna čustva.

Uporaba simbola kot ET je večplastna in zajema večino naših preteklih in prihodnjih izkušenj. Bistvo pri temu je, da spremeni našo izkušnjo iz neprijetne v pozitivno ali nevtralno. Spekter uporabe simbola kot elementa transformacije je večplasten. Z njim lahko transformiramo posamezne neprijetne izkušnje, lahko ga uporabimo za transformacijo celotnega življenja. Ta čudežni proces traja okoli 20 minut in čudežno preobrazi naše celotno življenje. Tam kjer je bila prej bolečina in razočaranje je sedaj mir, sproščenost...

Simbole kot elemente tranformacije-ET uporabljamo tudi za posamezne življenjske module ( značilne segmente našega življenja):

Vrhunec samega Transcendenta je delo s simboli kot elementi transformacije, oziroma spiritualna alkemija. Definicijo simbola kot psihološkega stroja, ki transformira energijo je dal Carl Gustav Jung, ki je pogosto uporabljal simbole pri delu s svojimi pacienti. To delo je ponavadi trajalo mesece in do transformacije je prišli po dolgotrajni terapiji. V samem Transcendentu do tranformacije izkušnje klienta in z njim povezane energije pride zelo hitro, največkrat trenutno, kar ponavadi pri udeležencih izzove veliko presenečenje, osuplost in pozitivni šok, v smislu neverjetne enostavnosti pri delu s simboli, njene učinkovitosti in uporabe, ki je večplastna. To je v Transcendentu prikazano na najboljši možen način.

Zoran, eden od prvih udeležencev Transcendenta je na internetu zapisal:

"Drugega dne seminarja nam je Živorad povedal, da bomo doživeli moč transformacije simbolov. Ker so mi poznana dela C.G.Junga in se profesionalno ukvarjam s Tarotom sem pomislil, da bo šlo za poglabljanje mojega obstoječega znanja. To je bila moja velika zabloda! Ko smo začeli z vajami, sem bil "šokiran". Prvič, udeleženci Transcendenta gredo čez osnovno proceduro, ki omogoča popolno preobrazbo travmatičnih izkušenj. To je bilo veliko presenečenje za vse nas. Ta proces je toliko enostaven in eleganten, da smo vsi ostali brez besed. Kasneje, ko smo se ga naučili uporabljati za realizacijo ciljev v prihodnosti, je bil moj šok še večji. Jaz sem resnično lahko občutil v "svojih kosteh", da bom uresničil svoj cilj na način, katerega sam to želim! Ljudje okoli mene so bleščali z notranjim sijajem, ki je bil skoraj viden."

Druga oseba je po seminarju Transcendenta napisala: "Pred enim tednom sem se udeležila novega seminarja Transcendent. To je bila neverjetna izkušnja. Jaz ga ne morem opisati z besedami, ker je to "Čudež"! Po procesih in delu s simboli je moje življenje prečudovito. Priporočam vsakemu, da gre čez ta sistem, če išče čudež v življenju.